การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

เลเวอเรจคืออะไร?

เลเวอเรจ คือเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์ ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนของคุณให้สูงขึ้น เพื่อโอกาสในการทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

หลักการของเลเวอเรจ

คุณสามารถยืมเงินกู้จากโบรคเกอร์ได้โดยใช้เลเวอเรจ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเงินทุนที่คุณต้องลงทุนในการทำธุรกรรมได้อย่างมาก

ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขาย คุณต้องเตรียมมาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ซึ่งเป็นเงินฝากที่จำเป็นในการเปิดสถานะ เมื่อจำนวนออเดอร์ยังคงเท่าเดิม ยิ่งใช้เลเวอเรจมากเท่าใด มาร์จิ้นที่ใช้ก็จะยิ่งน้อยลง(Used Margin)ในการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้ง และมาร์จิ้น (Free Margin)เพิ่มขึ้น ช่วยให้คุณรับมือกับความเสี่ยงที่มากขึ้น

หากการเทรดของคุณเริ่มขาดทุน คุณอาจได้รับ Margin Call และจำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อรักษาออเดอร์ที่เปิดไว้ เงินทุนเพิ่มเติมนี้เรียกว่า Maintenance Margin

trading leverage trade in Doo Prime platform

ข้อดีของการใช้เลเวอเรจ

leverage offers a chance of using less capital to gain more

เพิ่มผลกำไรสูงสุด

รับกำไรมหาศาลด้วยทุนน้อยและผลตอบแทนสองเท่า

advantages of leverage trade is enhancing capital efficiency

โอกาสเลเวอเรจ

ใช้เงินทุนทเพิ่มขึ้นมาลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทุน

call or put in leverage trading

ชอร์ตมาร์เก็ต

ลเวอเรจที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงราคาขาขึ้่นหรือ Short Sell

Doo Prime offers 24 hours trading

ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อขายดัชนีสำคัญและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคว้าทุกโอกาสในการซื้อขายได้ในทุกสถานการณ์

leverage offers a chance of using less capital to gain more

เพิ่มผลกำไรสูงสุด

รับกำไรมหาศาลด้วยทุนน้อยและผลตอบแทนสองเท่า

advantages of leverage trade is enhancing capital efficiency

โอกาสเลเวอเรจ

ใช้เงินทุนทเพิ่มขึ้นมาลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทุน

call or put in leverage trading

ชอร์ตมาร์เก็ต

ลเวอเรจที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงราคาขาขึ้่นหรือ Short Sell

Doo Prime offers 24 hours trading

ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง

ซื้อขายดัชนีสำคัญและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อคว้าทุกโอกาสในการซื้อขายได้ในทุกสถานการณ์

Doo Prime offers up to 500 times leverage

*คำเตือนความเสี่ยงสูง

หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และไม่สามารถคาดเดาได้ อาจทำให้เกิดการขาดทุนในระยะเวลาอันสั้น โปรดพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนก่อนทำธุรกรรมใดๆ และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากยังไม่เข้าใจความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

1:1000

Doo Prime ให้คุณสามารถเลือกเลเวอเรจได้สูงสุด 1000 เท่า และสามารถเปิดมาร์จิ้นเพื่อและรับผลกำไรที่เป็นไปได้มากกว่าจากการซื้อขายแบบไม่มีเลเวอเรจ

งหมดข้างต้นเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD โปรดพิจารณาการเปิดเผยความเสี่ยงนี้สำหรับผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง:

หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และไม่สามารถคาดเดาได้ อาจทำให้เกิดการขาดทุนในระยะเวลาอันสั้น โปรดพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนก่อนทำธุรกรรมใดๆ และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากยังไม่เข้าใจความเสี่ยง ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุน

เลเวอเรจของผลิตภัณฑ์

  • หุ้นสหรัฐ
  • หุ้นฮ่องกง
  • AUS Stocks
  • Global Futures
  • คู่สกุลเงินหลัก
  • Cross Forex
  • คู่สกุลเงินรอง
  • โลหะมีค่า
  • สินค้าโภคภัณฑ์
  • ดัชนีหุ้น
สัญลักษณ์ตัวย่อ ขนาดสัญญา เลเวอเรจ มาร์จิ้น วันที่มีผล
Alibaba 100 25 471.52 -

เลเวอเรจและการบริหารความเสี่ยง

ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

trader can pay permium to change to 100% stop loss

หยุดการสูญเสีย

ด้วยคำสั่ง stop และ stop-limit ที่รับประกัน แม้ว่าจะมี gap หรือ slippage คุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยเล็กน้อยเพื่อแลกกับการป้องกันการหยุดขาดทุน 100%

Doo Prime offer take profit to guarantee to gain of trading

ทำกำไร

เมื่อถึงราคาที่คุณกำหนด ระบบจะทำกำไรโดยอัตโนมัติ และปิดสถานะของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์ในตลาดจะเป็นอย่างไร กำไรของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายเลย

negative balance protection for applying leverage

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

หากส่วนทุนในบัญชีของคุณติดลบเนื่องจากความผันผวนของตลาด Doo Prime จะแบกรับส่วนนี้ของการสูญเสีย เพื่อควบคุมความสูญเสียสูงสุดเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้น

trader can pay permium to change to 100% stop loss

หยุดการสูญเสีย

ด้วยคำสั่ง stop และ stop-limit ที่รับประกัน แม้ว่าจะมี gap หรือ slippage คุณสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยเล็กน้อยเพื่อแลกกับการป้องกันการหยุดขาดทุน 100%

Doo Prime offer take profit to guarantee to gain of trading

ทำกำไร

เมื่อถึงราคาที่คุณกำหนด ระบบจะทำกำไรโดยอัตโนมัติ และปิดสถานะของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์ในตลาดจะเป็นอย่างไร กำไรของคุณจะไม่ได้รับความเสียหายเลย

negative balance protection for applying leverage

การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

หากส่วนทุนในบัญชีของคุณติดลบเนื่องจากความผันผวนของตลาด Doo Prime จะแบกรับส่วนนี้ของการสูญเสีย เพื่อควบคุมความสูญเสียสูงสุดเท่ากับเงินลงทุนเริ่มต้น

อัตราส่วนเลเวอเรจและการซื้อขายด้วยมาร์จิ้น

อัตราส่วนเลเวอเรจ

อัตราส่วนเลเวอเรจเป็นตัวชี้วัดอัตราส่วนของความเสี่ยงในการซื้อขายต่อมาร์จิ้น โดยขึ้นอยู่กับตลาด ความหลากหลายในการซื้อขาย และขนาดตราสารที่คุณกำลังซื้อขาย

การซื้อขายที่มีเลเวอเรจ
อัตราส่วนเลเวอเรจ 1 : 1 200 : 1 400 : 1 500 : 1
จำนวนเงินลงทุน 1,000 1,000 1,000 1,000
ขนาดสถานะ 1,000 200,000 400,000 500,000

ในการซื้อขายแบบไม่ใช้เลเวอเรจ 1 หยวนสามารถซื้อสินทรัพย์ได้เพียง 1 หยวน ในขณะที่การลงทุนแบบเลเวอเรจ 1 หยวนสามารถซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 หยวนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราส่วนเลเวอเรจเป็น 200 เท่า คุณสามารถซื้อสินทรัพย์มูลค่า 200 หยวนต่อ 1 หยวน เป็นต้น และกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วน

เช่น: สมมติว่าคุณเลือกใช้เลเวอเรจ 200 เท่าสำหรับธุรกรรมที่มีขนาดความเสี่ยง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ Doo Prime คุณจะต้องลงทุนเพียง 500 ดอลลาร์สหรัฐฯในมาร์จิ้นเพื่อเปิดสถานะ วิธีการคำนวณมีดังนี้:

วิธีการคำนวณ ดังนี้: US$100,000 * (1/200) = US$500

บนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ของ Doo Prime คุณสามารถกำหนดเลเวอเรจสูงสุดได้โดยดูอัตราส่วนมาร์จิ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์การซื้อขาย

เช่น: หากอัตราส่วนมาร์จิ้นของผลิตภัณฑ์ซื้อขายอยู่ที่ 2% แสดงว่าคุณสามารถใช้เลเวอเรจได้สูงสุด 50 เท่า (1/0.02=50)

คว้าโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตลาดโลก

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+