การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

Doo Prime adops strictly compliance and fairness

จริยธรรมและความซื่อสัตย์

ผลประโยชน์ของลูกค้าองค์กรและคู่ค้าควรได้รับการเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เราจึงนำวิธีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามมาตรฐานและยุติธรรมมาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การคุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครอบคลุม

Doo Prime trusts green finance

การจัดการสิ่งแวดล้อม

กรีนไฟแนนซ์ค่อยๆกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในตลาด ในขณะที่ดำเนินธุรกิจเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามแนวคิดและหลักการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Doo Prime keeps strengthening its supply chain

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

Doo Prime ยังคงเสริมสร้างความสามารถในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการของมาตรฐานทางจริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตามและความรับผิดชอบต่อคู่ค้าในทุกระดับ

Doo Prime reviews its CSR every year and share ESG information with the public

การถ่ายโอนข้อมูลและความโปร่งใส

ทบทวนพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและผลงานทุกปี แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ESG

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+